coaching radionice

PRIČAJMO O HOLISTIC COACHINGU

HOLISTIC COACHING PREPORUKA ZA ZDRAV, USPEŠAN I SRĆAN ŽIVOT

Holistički pristup podrazumeva da se osobom bavimo na jedan sveukupan način. 
Posmatrajuči je kroz sva tri nivoa (energetski, fizički i mentalni) jer jedan nivo utiče na drugi. Um i telo su deo jednog sistema.
Da bi osoba bila u harmoniji sa sobom, što podrazumeva da je srećna, zdrava i upešna svi životni aspekti treba da su na istom ili sličnom nivou. Cilj Holistic Coaching konsultacija je da vas poduči kako da se koristite zdravim resurima i sebe obogatite novim znanjima koji su primenjivi za vas, ali  i da vas pokrene na akciju.  


KAKO ŽIVETI ZDRAV, UPEŠAN I SREĆAN ŽIVOT? 

" Slušajte glas vaše duše". Nepogrešivo ćete znati šta zaista želite za sebe. Ipak ako se osećate zbunjeno ili zaglavljeno, obratite se Holistic Life Coachu. 

Holistic life coach- savetnik za zdrav, uspešan i srećan život, svojim znanjem kreira program rada koji je potpuno prihvatljiv za osobu, tj bira metode koji su prihvatljive za sistem koji odgovara i znači klijentu. Tehnike koje se primenjuju utiču na svaki aspekat života (zdravstveni, emotivni, finansijski, društveni i lični) što navodi da sopstvenim resursima uz pomoć trenera dolazi do pozitivnih promena i otvaranja novih puteva ka uspehu tj željenom stanju ili cilju. 
Posetite www.coachingmagazin.rs elektronski magazin koji inspiriše, motiviše i usmerava ka zdravom, srećnom i upoešnom životu.

POSTANITE PROFESIONALNI HOLISTIC LIFE COACH

Obuka za Holistic Life Coacha sadrži metodologiju procesa rada na relaciji coach- klijent, te se preporučuje osobama koje žele da se profesionalno bave coachingom.  
Šestomesečna obuka pruža neophodno znanje i veštine za vodjenje coaching procesa i postizanje ciljeva.  Tokom obuke svaki polaznik radi na svojim ličnim ciljevima kako bi osetio moć coachinga i način njegovog delovanja. Obuka se sastoji iz teorije i praktičnog rada. U okviru obuke dobija se  plan poslovanja, kako sebe promoviati  u coachingu.  
HOLISTIC COACHING JE PODRŽAN OD AMERIČKE COACHING ASOCIJACIJE. Svaki polaznik po završetku dobija sertifikat i članstvo IAPLC.  

  ZAŠTO JE DOBRO BITI HOLISTIC LIFE COACH: 
 -Radeći sa klijentima ujedno radite na sebi, učeći druge preslišavate i usmeravate Vas same. 
 -Radeći ono što volite, više nikada nećete morati ići na posao! Vi živite vaš posao. 
 -Gradite pozitivne odnose sa okolinom 
 -Vi ste inspiracija drugima -Stalno ste u kontaktu sa ljudima i njihovim pričama 
 -Vi prvi uvek čujete i naučite novu tehniku. 
 -Slušate i dalje druge, ali sada to radite profesionalno, možete im zaista pomoći. 

Powered by WebExpress