MIR I POZITIVAN  BALANS DOVODI DO USPEHA  U POSLOVANJU 
VAŠ POSAO JE VAŠE OGLEDALO. ZATRAŽITE BESPLATNU KONSULTACIJU SA BUSINESS COACHOM. UNAPREDITE SEBE, ZAPOSLENE I VAŠ POSAO!
slajd004.jpg

POSLOVNI COACHING

Poslovni coaching je pokretački proces fokusiran na usavršavanje poslovnih liderskih veština, ostvarivanje ličnih i profesionalnih ciljeva, kvalitetnije donošenje odluka, ličnu motivaciju i usavršavanje interpersonalne komunikacije.Rezultati coachinga utiču na rezultate samog poslovanja, kroz povećanje radnog učinka i efikasnosti kao i na same individue. Može se raditi timski ili individualno   

slajd003.jpg

ZADATAK AKTIVNOSTI POSLOVNOG COACHINGA 

 -Definisanje i odredjivanje ciljeva
- Kreiranje nove korporativne kulture 
- Utvrdjivanje informacionog sistema za protok i razmenu    informacija 
- Usvajanja veština komunikacije, davanje 
feedback-a. 

slajd002.jpg

REZULTATI POSLOVNOG COACHINGA

 -Poboljšanje međuljudskih odnosa -Uspešno delegiranje obaveza -Efikasna komunikacija -Sinergija timskog rada -Efektivno upravljanje vremenom -Izgradnja emocionalne Inteligencije -Usavršavanje interpersonalnih i intrapersonalnih veština -Pozitivan razvoj kreativnosti, motivacije i veština -Prevazilaženje loših rezultata i konflikta -Osmišljavanje i razvoj brenda -Razvoj postojećih i budućih lidera -Izgradnja kulture u organizacijama -Balans zaposlenih na relaciji privatno-poslovno  

Powered by WebExpress